Miljöpolicy

LAMI DOORS gruppen medverkar att skydda miljön genom att utveckla och producera innovativa och hållbara dörrlösningar. LAMI glasfiberdörrar erbjuder problemfri drift och tål även svåra miljöer i decennier.

Det är med stolthet vi berättar att den ALLRA FÖRSTA LAMI dörren tillverkad år 1966 fortfarande är i bruk idag

Responsible Care- programmet Ansvar & Omsorg

LAMI DOORS gruppen deltar i det frivilliga Responsible Care- programmet ’Ansvar & Omsorg’ av den kemiska industrin – globala initiativen inom Säkerhet, Hälsa och Miljö. Syftet med Ansvar & Omsorg är att försäkra att verksamheter uppfyller ett antal vägledande principer rörande säkerhet, hälsa och miljö. LAMI DOORS koncernen och andra medlemsföretag som anslutit sig till programmet förbinder sig att hela tiden sträva efter förbättringar rörande säkerhet, hälsa och miljö. Medlemsföretag också förbinder sig att utveckla sina produkter och processer i säkerhetshöjande syfte. En av grundtankarna i Ansvar & Omsorg är öppen samverkan i regionala nätverk.

För vidare information om Responsible Care- programmet Ansvar & Omsorg, vänligen besöka: www.kemianteollisuus.fi/en/sustainability/responsible-care/

Miljövänlighet

Alla produkter tillverkade av LAMI DOORS gruppen är förpackade i miljövänliga och återvinningsbara material.

LAMI DOORS koncernen förbinder sig att förbättra medvetenhet om miljölagstiftning, bestämmelser, standarder och Good Manufacturing Practice.

LAMI DOORS gruppen förbinder sig att följa regler om avfall och kassering av avfall samt att minska avfall, förbättra återanvändning och återvinning vart möjligt. Vi sorterar och återvinner all vår wellpapp avfall, energiavfall, plastavfall och metallavfall. De använda lösningsmedlen destilleras och återanvänds i vår produktion. Dörrblad, karmar och metalldelar kan återvinnas.

LAMI DOORS gruppen följer lagstiftningen och andra bestämmelser samt krav för Good Manufacturing Practice. LAMI dörrar har godkännande och certifikater i flera länder.

Vi ger gärna ytterligare information om återvinningen av produkter och förpackningar samt om godkännande av våra produkter.

Återvinning

Dörrblad, karmar och metalldelar kan återvinnas. Alla metalldelar av LAMI dörrar kan återvinnas genom en metallåterförsäljare. Ett alternativ till den konventionella återvinningen är återanvändningen av dörrblad i en sekundär tillämpning. Dörrblad och karmar kan returneras till LAMI DOORS gruppen. Vi kan ta hand om använt material och återvinna det på rätt sätt.

FaLang translation system by Faboba